Taekwondo

Wat is Taekwondo?

Taekwondo is de Koreaanse manier van de wapenloze zelfverdediging. Taekwondo zoals het nu beoefend wordt is een moderne vechtsport en zelfverdedigingssport waarbij het accent ligt op technieken met voeten en benen. De beoefenaar van Taekwondo krijgt de beschikking over een goede lichamelijke conditie, lenigheid en behendigheid, lichamelijke en geestelijke balans. Voor de jongere beoefenaar komen daar nog zelfvertrouwen en assertiviteit bij. De trainingen worden met veel plezier beleefd.

Het is een sport voor iedereen, man of vrouw, jong of oud, recreatief of wedstrijdvorm of zelfs topsport.

Wat doe je bij Taekwondo?

Bij Taekwondo wordt vooral veel getraind op het technisch correct uitvoeren van de diverse stoot- en traptechieken. Als de diverse technieken, zoals standen, hand-, voet- en beentechnieken, goed zijn aangeleerd worden in een latere fase de souplesse, snelheid en kracht hieraan toegevoegd.

Wat is het doel bij Taekwondo?

In de eerste plaats is het doel het zo efficiënt mogelijk leren gebruiken van het gehele lichaam. Door de fysieke en mentale training die de Taekwondo beoefenaar ondergaat werkt de Taekwondo sport enorm karaktervormend, kweekt zelfvertrouwen en innerlijke rust.

Het huidige Taekwondo.

Het huidige Taekwondo wordt onderverdeeld in het Traditionele Taekwondo en het Wedstrijd Taekwondo. Iedereen kan zich binnen zijn eigen mogelijkheden bekwamen in verschillende technieken of uitvoeringsvormen. Afhankelijk van het niveau dat men wenst te bereiken zal de training daar naar afgestemd dienen te worden.

ZELFBEHEERSING, DISCIPLINE EN HOFFELIJKHEID MAKEN HET VERSCHIL TUSSEN SPORTMAN/VROUW OF VECHTERSBAAS/BAZIN!!

Stijlfiguren (poomsee)
een soort van schijngevecht tegen een denkbeeldige tegenstander, waarbij in een vast patroon aanvals- en verdedigingstechnieken worden uitgevoerd.

Stapssparring

Een partneroefening waarbij de een aanvalt en de ander verdedigt

Zelfverdediging (hosinsul)
Op Taekwondo, Jiu-jitsu en Judo gebaseerde verdedigingstechnieken. Ook verdediging tegen aanvallen met wapens zoals stokken, messen, verwurgingen, vastpakken etc.

Breektesten
Het met een bepaalde techniek breken van voorwerpen o.a. steen of hout. Dit spectaculaire onderdeel is geen doel op zich, maar een test of de techniek goed beheerst wordt.

Stootkussen
Door middel van trappen en stoten op een door de partner vastgehouden stootkussen worden snelheid, kracht, souplesse en precisie van het Taekwondo getraind.

Stootzak
Door middel van een stootzak worden kracht, balans en gebruik van lichaamsgewicht binnen de Taekwondo technieken getraind en geperfectioneerd.

Sparring
Een vrij gevecht tussen twee Taekwondo beoefenaars, waarbij het niet gaat om de knock-outs maar om het aantal gescoorde punten dat binnen een bepaalde tijd gehaald wordt.

TaeKwonDo voor JEUGD

Iedere ouder wil zijn eigen kind beschermen tegen ongewenste situaties. Echter, er zullen situaties voorkomen waarin het kind niet direct kan terugvallen op vader en moeder. Daar waar de bescherming van de ouders ophoudt, moet het kind zelf zijn mannetje kunnen staan. Hoe vaak hoor en lees je niet dat kinderen slachtoffer zijn van pesterijen, en andere vormen van zinloos geweld?

Taekwondo is de verdedigingssport voor kinderen!

Een zelfverzekerd kind heeft veel minder kans om in bedreigende situaties te belanden. De fysieke en mentale aspecten van taekwondo vergroten het zelfvertrouwen van kinderen en leert hen spelenderwijs om zich assertief op te stellen. De kinderen leren grenzen testellen, “NEE” te zeggen en voor zichzelf op te komen!
De basis van taekwondo bestaat uit stoot- en traptechnieken.

Deze technieken worden aangeleerd door middel van stijlfiguren. Hierbij loop je figuren tegen denkbeeldige aanvallers.

Dit onderdeel is uitstekend geschikt voor de ontwikkeling van de motoriek van een leerling. De stoot- en traptechnieken worden tevens op kracht getraind met dikke stootkussens.

Zelfverdediging is een ander belangrijk onderdeel van taekwondo. In de praktijk blijken veel kinderen tegen hun wil vastgepakt of geklemd te worden. Hoe ga je hier als kind mee om? Hoe kom je bijvoorbeeld gemakkelijk los zonder te schoppen en te slaan? Hier wordt tijdens de taekwondolessen ook aandacht aan besteed.

Bij TaeKwonDo Kwan Hwarang staan de kinderen centraal. Het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid en het vergroten van kennis, inzichten en vaardigheden, worden bij TaeKwonDo Kwan Hwarang gestimuleerd.

Taekwondo is gewoon een hele leuke en verantwoordelijke sport!!!

Wedstrijd Taekwondo.

Taekwondo kent binnen de wedstrijdsport twee stijlen, full contact en semi-contact. Het verschil tussen de twee zal duidelijk zijn, bij semi-contact is er sprake van een technisch schijngevecht en is het raken van de tegenstander juist verboden. De jury beoordeelt de techniek en de eventuele scores. Bij full-contact is het raken van de tegenstander juist een vereiste om een punt te scoren. Beide Taekwondo ka’s dragen bescherming o.a. hoofd-, scheenbeen-, kruis-, onderarm- en bodybeschermers. De kans op letsel is daardoor minimaal. Bij full-contact is een vuistaanval op het hoofd verboden. Daarbij zorgen de jury en 5 scheidsrechters ervoor dat alles volgens de regels verloopt. Mede dankzij de verplichte bescherming, de strakke regels en discipline onder de Taekwondo ka’s onderling blijft het aantal blessures zeer gering, zeker in verhouding tot andere sporten.

Klik op de fotos voor een introductiefilm over Taekwondo.

Taekwondo wedstrijden vallen vooral op door de dynamische bewegingen van de sporters. Doordat een wedstrijd niet direct na elk punt wordt onderbroken, volgen wervelende series aanvallen en spectaculaire ontwijk- en afweermanoeuvres en zeker ook de tegenaanvallen elkaar in een enorm tempo op. Een Taekwondo wedstrijd is dan ook een enerverend kijkspel maar ook zeker het beoefenen waard.

Comments are closed.